کمپین حمایت از دکتر عباس کریمی

0
159

بسمه تعالی

چهره های علمی هر جامعه شایسته احترام و بایسته اکرام هستند. جوامع بشری توسعه یافته و پیشرفته را از احترام مردم آن سرزمین به دانشمندان و علمای جامعه می توان متمایز نمود. درجوامع توسعه یافته و متعالی، هیچگاه اجازه داده نمی شود چهره های علمی آن جوامع در کشاکش مباحث صنفی و یا جناحی وجه المصالحه کسانی قرار گیرند که از بن مایه علم و دانش متعالی تهی بوده و از خرمن دانش پرپیچیده دنیای گسترده امروزی خوشه ای نچیده اند.

بدون شک حقوقدانان برجسته نظام های حقوقی به عنوان چراغ راهنمای مطمئنی سوسوکنان مسیر تاریک و پرپیچ و خم جاده های نادانی و غفلت را روشن کرده و هدایت و تعالی برای درماندگان در راه را هموار می کنند. آنها سکانداران کشتی هایی هستند که می توانند مسافران علم و فرهنگ متعالی حقوق را از امواج پرتلاطم دریاهای ناآرام و مواج سهمگین به سلامتی عبور داده، و در ساحل سعادت و خوشبختی عدالت و حاکمیت قانون پهلو بگیرند.

از کلیه حقوقدانان و وکلای کشور انتظار می رود که در گفتمان های حقوقی با احترام به آرای همنوعان خود، ضمن رعایت حق الناس و اجتناب از هر گونه ناداوری و یا بدداوری، حفظ آبروی دیگر حقوقدانان و وکلای کشور را نگه داشته و رعایت حقوق الناس را در بطن جامعه حقوقی نهادینه نمایند.

اجتناب از هر گونه پیش داوری ها، دوری از هر گونه برخوردهای صنفی و تحزب، عدم مبادرت به رفتارهای مغرضانه و حذفی، و یا پیشگیری از هر گونه اقدام شووینیستی و هوچیگرایانه، بایسته نصب العین وکلا و حقوقدانان متعهد و مسئولیت پذیر کشور قرار گیرد.

اگر دانشجویان، وکلا، پژوهشگران حقوقی و حقوقدانان هر جامعه، احترامات فائقه بین خود را نهادینه نکنند و از باب تاسی به حدیث نبوی (ص) اختلاف امتی رحمه، نتوانند تاب آوری خود در برابر نظرات مخالف و موافق را ارتقا دهند، بلکه العیاذ بالله بخواهند با برخوردهای غیرمنطقی و تعصبات رفتاری خودخواهانه، حاکمیت جهل را بر علم، هوچیگری را بر منطق تعاملی، شارلاتانیزم را بر تعقل گرایی، تفوق بخشند، قطعا جامعه حقوقی و نظام وکالتی کشور به جامعه توسعه یافته نخواهد رسید. در این صورت نبایست انتظار داشت برخورد دیگران و اشخاص ثالث نسبت به جامعه حقوقی و حقوقدانان و وکلا و مشاوران حقوقی ما نیز توام با احترام و اکرام باشد.

جناب آقای دکتر عباس کریمی، استاد حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، از حقوقدانان برجسته و مفاخر حقوقی برجسته کشور بوده و صاحب تالیفات گسترده ای از کتاب ها و مقالات در علم حقوق می باشند. خدمات ارزنده حقوقی ایشان چه در کسوت استادی دانشگاه، یا در فعالیت های حرفه ای وکالتی و یا در ارائه خدمات مشاوره حقوقی، بر کسی پوشیده نیست.

بدون شک کمپین حمایت از این استاد برجسته دانشگاه در مقابل برخوردهای غیراخلاقی، ناعادلانه و غیر منصفانه و همچنین رفتارهای نسنجیده و بعضا مغرضانه برخی اشخاص، در راستای حمایت از نظام حقوقی و حقوقدانان و پشتیبانی از نظام وکالتی و وکلای کشور می باشد.

کمپین حمایت از آقای دکتر کریمی کمپین حمایت از شخص نیست بلکه حمایت از علم وعالم با تاسی به حدیث امام موسی کاظم علیه السلام “عظم العالم لعلمه و دع منازعته” است. همچنین کمپین پیشتیبانی از منطق گفتگو بر اساس اصل قرآنی “ادع الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن”؛ دعوت به گفتمان حقوقی بدون پیش داوری های تفرقه انگیزانه با تاسی به آیه کریمه “ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم “؛ سفارش به آرامش و بردباری در شرایط بحرانی پیچیده و دشوار از باب “و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر”؛ دوری جستن از تعصبات فرقه ای و لجاجت های غیرمنطقی با تاسی به توصیه امیرمومنان علی علیه السلام “اللجاج ینتج الحروب و یوغر القلوب”؛ اجتناب از هر گونه بداخلاقی های حقوقی؛ و بالاخره در امان ماندن از لشکرکشی های قرون وسطایی ولو با سبک مدرن است.

سید نصرالله ابراهیمی

اینک کانال واتس اپی:

https://chat.whatsapp.com/IO4j6SAWYtIGAaEUxiPDP4