آگهی شرکت در اختبار نوبت اول سال 99 مراکز وکالتی قوه قضائیه سراسر کشور

0
100

به اطلع کلیه کارآموزان وکالت میرساند، آزمون کتبی اختبار مرکز وکالی قوه قضائیه در تمام استانها از روز چهارشنبه مورخ ۱۵/۵/۹۹ آغاز خواهد شد و تا جمعه مورخ ۱۷/۵/۹۹ ادامه خواهد داشت. زمان برگزاری هر یک از مواد آزمون کتبی به شرح مندرج درجدول زیر میباشد. همچنین کارآموزان محترم تا روز یکشنبه مورخ ۱/۴/۹۹ مهلت دارند جهت اعالم خاتمه تکالیف، و رفع نواقص احتمالی آن اقدام نماید. کمیسیون کارآموزی استانی می بایست تا تاریخ ۱۵/۴/۹۹ نسبت به بررسی تقاضاها اقدام الزم را معمول داشته و لیست کارآموزان مجاز به اختبار را به کمیسیون کارآموزی مرکز ارسال نماید. الزم به ذکر است کارت ورود به جلسه اختبار در تاریخ ۱/۵/۹۹ از طریق تارنمای مرکز منتشر خواهد شد.

جهت اطلاع از موارد آگهی فایل زیر را دانلود کنید

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید