اولین جلسه کمیسیون کارآموزی، اختبار و ارتقاء

0
263

اولین جلسه کمیسیون کارآموزی، اختبار و ارتقاء به ریاست آقای دکتر ادیب زاده در تاریخ دوم دیماه ۱۳۹۸ برگزار شد.
در این جلسه موارد زیر به تصویب اعضای شرکت کننده رسید.
۱- پس از رای گیری نواب رییس و دبیر کمیسیون به شرح زیر معیین گردید.
» سرکار خانم وردی نایب رئیس اول
» آقای دکتر رفیعی نایب رئیس دوم
» جناب آقای علی اکبر خاکپور
۲- سه کمیته مجزا با عنواناوین زیر تشکیل و روایت و نواب رییس و دبیر آنها معین گردید. * کمیته کارآموزی به ریاست آقای دکتر نایینی

  • کمیته اختبار به ریاست آقای دکتر منصوری * کمیته ارتقاء به ریاست آقای دکتر اسکندری
    ۳- اعضای هر کمیته مشخص شد و مقرر شد اختیارات هریک توسط آقای دکتر ادیب زاده به آنها ابلاغ گردد.

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید