کمیسیون ها

کمیسیون داوری و میانجیگری (ADR)- دکتر سید نصرالله ابراهیمی
کمیسیون کارآموزی و اختبار- دکتر یوسف رضا ادیب زاده
کمیسیون تعامل قوا و ارتباطات- دکتر سیدعباس جلادتی
کمیسیون حقوق بشر و بین الملل- آقای پژمان پیروزی
کمیسیون نقل و انتقال- آقای محمد نائینی
کمیسیون امور بانوان- خانم معصومه یاوری کرمانی
کمیسیون ایثارگران و خانواده شهدا- آقای عزالدین سلیمانی
کمیسیون آموزش، پژوهش و استفتائات- دکتر حسن خسروی
کمیسیون بیمه و بازنشستگی- دکتر عباس باقری
کمیسیون حمایت و صیانت از وکلا- آقای سیدامیررضا انوار
کمیسیون رفاه و پشتیبانی- آقای سید مهدی حججی
کمیسیون معاضدت و همکاری- آقای علی پیلوا
کمیسیون بازرسی و تخلفات- آقای کمال رئوف