كميسيون حمايت و صيانت از وكلا

اعضای کمیسیون:

  • سید امیر رضا انوار ( رییس)
  • محمد رضا رجبی (نایب رییس)
  • خلیل ذوالفقاری
  • حسین سرافراز
  • وحید لطفی پور
  • مریم ابراهیمی
  • غلام رضا محمود سلطانی
  • عباس حصار شورکابی
  • مجتبی رستمی
  • معصومه یاوری

استراتژي و اهداف كميسيون :

۱- حمايت و صيانت برون سازماني از وكلا

۲-حمايت و صيانت درون سازماني از وكلا

اهداف و برنامه هاي حمايت و صيانت  برون سازماني از وكلا 

۱-رفع موانع و محدودیت ها برای کنترل ورود و خروج وکلا و احترام شغلی در دادسراها و مراجع قضایی و انتظامی.

۲-پیگیری طرح هر خانواده یک وکیل .

۳-بررسی و پیگیری در مورد تفسیرهای مردم وعوام راجع به «وکلای وابسته و مستقل ».

۴-شناسایی موسسات غیر قانونی و واسطه­گری و دلال بازی در امر وکالت و حذف آنها .

۵-تهیه و تنظیم دادخواست و لوایح و شکوائیه و … باید توسط وکلای دادگستری به عمل آید.

۶-طرح وکالت اجباری .

۷- ایجاد کمیته مالیاتی

اهداف و برنامه هاي حمايت  و صيانت درون سازماني از وكلا 

۱-کمیته توانمندی ها وبهره وری

۲-کمیته حل اختلاف (صلح و سازش )

۳- کمیته حمایت قضایی وکلاء

 4-کمیته صیانت از بانوان وکیل و حمایت از ایشان

۵- احترامات و تکریم لازم به وکلا 

۶-بودجه